Spiritul GYC

<img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/United-Kingdom-icon.png"alt="click for English"style=width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Saudi-Arabia-icon.png"alt="click for Arabic" style="width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Croatia-icon.png"alt="click for Croatian" style="width:64px;border:0;"> click for French click for German <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;"> click for Portugueseclick for Romanian click for Russian click for Spanish

Căutând să înalțe mesajul distinct al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, GYC va promova în rândul participanților:

  1. Respectul pentru Scriptură ca fiind temelia și testul tuturor învățăturilor și practicilor
  2. Aprecierea față de Spiritul Profetic, acesta fiind o sursă cu autoritate pentru învățătură, mângiere și avertizare
  3. Căutarea sfințeniei biblice prin rugăciune zilnică, prin experiențe devoționale cu Isus și prin angajamentul de a urma Cuvântul Său
  4. O experiență vie de închinare, experiență caracterizată de principiu, reverență și decență
  5. Pasiunea pentru sufletele pierdute, animată de cunoașterea personală a dragostei mântuitoare a lui Isus și o dorință arzândă pentru iminenta Sa întoarcere
  6. Încurajarea relațiilor în teamă de Dumnezeu, păstrând puritatea și încurajând responsabilitatea
  7. Un stil de viață exemplar și abundent în recreere, distracții, îmbrăcăminte și viețuirea sănătoasă
  8. Entuziasm pentru slujire, manifestat prin îngrijirea celor în nevoie, slujirea comunității, promovarea drepturilor omului și prin grija față de mediul înconjurător
  9. Angajament față de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ca fiind biserica rămășiței lui Dumnezeu, sprijinind și înălțând principiile, organizația și conducerea
  10. O atitiduine de umilință și cordialitate în timp ce căutăm să clarificăm, să afirmăm și să apărăm învățăturile biblice ale bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea