Pregled iz službe: PEACE

Pregled iz službe: PEACE

click for English click for Spanish click for German click for Romanian click for Russian <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;">

Povijest

PEACE je evangelizacijska trening škola koja se nalazi u Engleskoj i njome upravlja Sjeverna Engleska konferencija. Pokrenuta je 2010. godine i od tada je vodila jedan razred godišnje, a do sada ima više od 100 diplomiranih studenata. PEACE je pokrenut kako bi se pružila prilika ljudima u Europi da sudjeluju u četveromjesečnom programu biblijske škole, a da ne moraju otići izvan Europe.

Svrha

PEACE je biblijska škola koja ima za cilj pružiti studentima bolje razumijevanje i dublje uvažavanje naših vjerovanja kao adventisti sedmoga dana. Ona također nastoji osposobiti studente da dijele svoju vjeru učinkovito u svakodnevnom životu (u školi, na radnom mjestu ili sa članovima obitelji), te u javnosti (propovijedanjem, proučavanjem Biblije i radom u javnim evangelizacijama). Ova dvostruka namjera ogleda se u akronimu PEACE, koji označava praktičnu evangelizaciju i kršćansko adventističko obrazovanje. Praktična evangelizacija temelj je programa obuke, jer ono što učimo u razredu mora biti praktično. Kršćansko adventističko obrazovanje je drugi od dva neodvojiva stupa, jer će tijekom tečaja studenti dobiti dublje razumijevanje i znanje o temeljnim učenjima Kršćanske adventističke crkve.

Programi

Četveromjesečni tečaj ima program u punom radnom vremenu, u kojem će studenti živjeti zajedno s drugim studentima. Mnogi studenti govore da bliski odnosi koji su nastali u to vrijeme su promjenili njihove živote, jer studenti postaju dio jedne obitelji. Sudjeljujući u outreach-u, studenti će imati iskustvo u radu s mjesnom crkvom, lokalnom zajednicom, i radom u evangelizacijskoj kampanji u trajanju od 3 do 4 tjedna. Iskustvo sudjelovanja u evangelizaciji često je vrhunac za mnoge studente u PEACE-u.

Sati iz praktične evangelizacije uključuju osobnu evangelizaciju, javnu evangelizaciju, homiletiku, načela i vještine poučavanja, i osnivanje crkava. Nastava iz kršćanskog adventističkog obrazovanja uključuje crkvenu povijest, Daniela i Otkrivenje, opravdanje vjerom, posljednje događaje, Svetište i biblijsku etiku.

Osim četveromjesečnog tečaja, PEACE također nudi jednotjedne intenzivne programe (Present Truth) i programe obuke vikendom (Precious Work). Jednotjedne intezivne obuke odvijaju se tijekom četveromjesečnog programa, i tada u određenom tjednu otvaramo nastavu ljudima koji žele doći i slušati taj predmet.

Nastavnici na tečaju uključuju i troje stalno zaposlenih: Adam Ramdin, Beulah Plunkett i Craig Gooden. Također imamo gostujuće nastavnike koji uključuju pastore / laike iz Velike Britanije ili iz inozemstva, među kojima smo imali pastora Justina Kima, pastora Stephena Bohra, pastora Emanuela Baeka, Eugenea Prewitta i Davea Fiedlera.

Tijekom tečaja idemo na razne izlete na mjesta od povijesnog značaja za Kršćansku crkvu, kao što su crkva Johna Wycliffea u Lutterworthu i Oxford u Engleskoj.

S obzirom da se nalazi unutar konferencije Sjeverne Engleske, to omogućuje da premjestimo program oko svake dvije godine. Ove godine održat će se na sjeveru Engleske, u gradu zvanom Huddersfield. Datumi tečaja su od 5.srpnja do 5.studenog 2016. Više informacija možete pronaći na www.peacecentre.eu.

Za buduće studente

Molimo se da vas Bog vodi u vašoj službi gdje god da jeste i ako vas Bog vodi da dođete na PEACE, onda se veselimo vašem dolasku.