Tags


Pregled iz službe: PEACE

19th May 2016

click for English click for Spanish click for German click for Romanian click for Russian click for Italian

Povijest

PEACE je evangelizacijska trening škola koja se nalazi u Engleskoj i njome upravlja Sjeverna Engleska konferencija. Pokrenuta je 2010. godine i od tada je vodila jedan razred godišnje, a do sada ima više od 100 diplomiranih studenata. PEACE je pokrenut kako bi se pružila prilika ljudima u Europi da sudjeluju u četveromjesečnom programu biblijske škole, a da ne moraju otići izvan Europe.

Svrha

PEACE je biblijska škola koja ima za cilj pružiti studentima bolje razumijevanje i dublje uvažavanje naših vjerovanja kao adventisti sedmoga dana. Ona također nastoji osposobiti studente da dijele svoju vjeru učinkovito u svakodnevnom životu (u školi, na radnom mjestu ili sa članovima obitelji), te u javnosti (propovijedanjem, proučavanjem Biblije i radom u javnim evangelizacijama). Ova dvostruka namjera ogleda se u akronimu PEACE, koji označava praktičnu evangelizaciju i kršćansko adventističko obrazovanje. Praktična evangelizacija temelj je programa obuke, jer ono što učimo u razredu mora biti praktično. Kršćansko adventističko obrazovanje je drugi od dva neodvojiva stupa, jer će tijekom tečaja studenti dobiti dublje razumijevanje i znanje o temeljnim učenjima Kršćanske adventističke crkve.

Programi

Četveromjesečni tečaj ima program u punom radnom vremenu, u kojem će studenti živjeti zajedno s drugim studentima. Mnogi studenti govore da bliski odnosi koji su nastali u to vrijeme su promjenili njihove živote, jer studenti postaju dio jedne obitelji. Sudjeljujući u outreach-u, studenti će imati iskustvo u radu s mjesnom crkvom, lokalnom zajednicom, i radom u evangelizacijskoj kampanji u trajanju od 3 do 4 tjedna. Iskustvo sudjelovanja u evangelizaciji često je vrhunac za mnoge studente u PEACE-u.

Sati iz praktične evangelizacije uključuju osobnu evangelizaciju, javnu evangelizaciju, homiletiku, načela i vještine poučavanja, i osnivanje crkava. Nastava iz kršćanskog adventističkog obrazovanja uključuje crkvenu povijest, Daniela i Otkrivenje, opravdanje vjerom, posljednje događaje, Svetište i biblijsku etiku.

Osim četveromjesečnog tečaja, PEACE također nudi jednotjedne intenzivne programe (Present Truth) i programe obuke vikendom (Precious Work). Jednotjedne intezivne obuke odvijaju se tijekom četveromjesečnog programa, i tada u određenom tjednu otvaramo nastavu ljudima koji žele doći i slušati taj predmet.

Nastavnici na tečaju uključuju i troje stalno zaposlenih: Adam Ramdin, Beulah Plunkett i Craig Gooden. Također imamo gostujuće nastavnike koji uključuju pastore / laike iz Velike Britanije ili iz inozemstva, među kojima smo imali pastora Justina Kima, pastora Stephena Bohra, pastora Emanuela Baeka, Eugenea Prewitta i Davea Fiedlera.

Tijekom tečaja idemo na razne izlete na mjesta od povijesnog značaja za Kršćansku crkvu, kao što su crkva Johna Wycliffea u Lutterworthu i Oxford u Engleskoj.

S obzirom da se nalazi unutar konferencije Sjeverne Engleske, to omogućuje da premjestimo program oko svake dvije godine. Ove godine održat će se na sjeveru Engleske, u gradu zvanom Huddersfield. Datumi tečaja su od 5.srpnja do 5.studenog 2016. Više informacija možete pronaći na www.peacecentre.eu.

Za buduće studente

Molimo se da vas Bog vodi u vašoj službi gdje god da jeste i ako vas Bog vodi da dođete na PEACE, onda se veselimo vašem dolasku.