Poraz ili pobjeda?

Poraz ili pobjeda?

click for English click for Spanish click for German click for French click for Romanian click for Russian <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;">
Ove godine, GYC Europe je održao prvi Fokus susret. Fokus je lokalni kongres, a cilj je na svakom mjestu osnovati po tri takva događaja. Prvi je nazvan „Približavanje Kristu“ i sadržavao je pet radionica. U ovom nizu članaka, predavači će podijeliti s nama dijelove svojih izlaganja.—Urednik.

Prije 2000 godina, Isus je čeznuo da ga ljudi slijede, a čak i danas On svakoga od nas poziva ka sebi. Ali kad On doziva, čime mi možemo reći: „Da Gospode, ja biram Tebe“? Što znači u potpunosti predati svoj život Kristu i kakav to ima utjecaj na nastavak našeg života? Kako odustati od svoje snage, svojih prava, emocija, kontrole i svih riječi i postupaka? Kako dati Isusu cijeli svoj život i prepustiti Njemu da nas upotrijebi u Njegovu svrhu? Raspravljat ćemo o tome što znači predati svoj život Kristu, a kada to učinimo, utvrdit ćemo ključne koncepte koji su nam potrebni da bismo ostali u zajdnici s Njim.

Dozvolite mi podijeliti s vama neke od snažnih, značajnih, praktičnih istina s moje radionice o ovoj temi, koje su me dovele do preokreta i bile mi od velikog blagoslova, a vjerujem da će biti i vama!

Kako se možemo predati Kristu? Kako možemo živjeti pobjedonosnim kršćanskim životom? Moram se iskreno suočiti sa stvarnošću i reći vam: Mi to ne možemo! Žao mi je! „Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju ili ris šare svoje? Možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?“ Jeremija 13,23. Apostol Pavao je napisao: „Jer ne znam, što činim, jer ne činim ono, što hoću, nego na što mrzim, ono činim. Ako li ono činim, što neću, hvalim zakon, da je dobar. A to ja sad više ne činim, nego grijeh, koji stanuje u meni. Jer znam, da dobro ne živi u meni, to jest u tijelu mojemu, jer htjeti imam u sebi, ali učiniti dobro, ne nalazim. Jer dobro, što hoću, ne činim, nego zlo, što neću, ono činim. A kad činim ono, što neću, već ja to ne činim, nego grijeh, koji stanuje u meni. Nalazim dakle zakon, kad hoću dobro da činim, da me na zlo nagoni. Jer imam radost u zakonu Božjemu po unutrašnjem čovjeku. Ali vidim drugi zakon u udima svojim, koji se protivi zakonu uma mojega i zarobljava me zakonom grijeha, koji je u udima mojim. Ja nesretni čovjek! Tko će me izbaviti od tijela smrti ove?“ Rimljanima 7,15-24.

Znači, mi ne možemo. Nema šanse. Nemoguće. Samo puka želja.

Molitva dvogodišnjaka

Kada je njegov sin Jacob bio jako mali, John Bradshaw je klečao s njim jedne noći pokraj njegovog kreveta. Dok se Jacob molio, negdje u molitvi je rekao: „Dragi Isuse, molim te pomozi mi biti dobar.“ – „Kada je on to rekao, shvatio sam da se tata treba ubaciti“, ispričao je Bradshaw.

„'Uh-uh, sine, čekaj. Mrzim te prekidati, ali sada te moram zaustaviti. Ne bih želio da se ikada više moliš da ti Isus pomogne da budeš dobar!' Moj sin me pogledao i tada sam znao da je razmišljao: 'Ne bih se trebao moliti da mi pomogne da budem zao, što li je sad ovo?'

Rekao sam: 'Sine', a on nije bio stariji od dvije godine, 'sine, Biblija kaže da nema nikoga tko je dobar. Nitko od nas ne može biti dobar sam po sebi, to je nemoguće! Isus je rekao da postoji samo jedan koji je dobar i to je Otac. Tako da ako se moliš da ti Isus pomogne da budeš dobar, moliš molitvu na koju On ne može odgovoriti i unaprijed si osuđen na razočarenje.

Sine, nemoj se moliti da ti Isus pomogne da budeš dobar. To je nemoguća molitva, molitva na koju On ne može odgovoriti.

Evo što bi ti htio. Ti se želiš moliti Isusu da On uđe u tvoje srce i živi svoj život u tebi, i ako On to čini, ti ne možeš biti zao!'“

Ono što mi trebamo učiniti jest preokrenuti molitvu na taj način. Na neki način, mi zapravo molimo za istu stvar, ali na mogući, a ne na nemogući način. Umjesto molitve da budemo dobri, moli da Isus uđe u tvoj život tako da možeš biti dobar, jer kad On uđe u tvoj život, On donosi dobrotu sa sobom. Ulazeći u tvoje srce, On će donijeti—Njegovu dobrotu, Njegovo strpljenje, Njegovo uzorno ponašanje, Njegovu doktrinarnu ispravnost, i u ovome leži bît rasta.

Što kažete o molitvi na ovaj način?

Kako se ja mogu predati?

Ellen White piše u Put Kristu (str. 48):

„Mnogi pitaju: 'Kako se mogu predati Bogu?' Želite se predati Njemu, ali vam nedostaje moralne snage, robujete sumnji i sputani ste navikama svojega grješnog života. Vaša obećanja i odluke slične su kulama od pijeska. Ne možete upravljati svojim mislima, pobudama i osjećajima. Svijest da ste prekršili obećanja i iznevjerili zadane riječi slabi vaše povjerenje u vlastito poštenje i navodi vas na pomisao da vas Bog ne može primiti. Ali ne trebate očajavati! Trebate shvatiti što je prava snaga volje. To je vladajuća sila u čovjekovoj naravi, sposobnost odlučivanja ili biranja. Sve ovisi o pravilnoj uporabi volje. Bog je čovjeku dao vlast da bira, i na njemu je da se njome posluži. Ne možete sami promijeniti svoje srce, ne možete sami od sebe posvetiti Bogu osjećaje svojega srca; ali možete odlučiti i odabrati da Mu služite! Možete Mu predati svoju volju. Tada će On djelovati u vama da hoćete i činite ono što je Njemu ugodno. Tako će cijelo vaše biće biti stavljeno pod upravu Kristovog Duha, središte svih vaših osjećaja bit će On, i vaše će misli biti u skladu s Njime.”

Prijatelji, mi ne možemo. Kršćanski život je neostvarivi život. Neostvariv bez Krista. To je nemoguće kao što je Petru bilo neizvedivo hodati po vodi ili Lazaru oživjeti i ponovno hodati!

Ali slava Gospodu, neostvarivi život je moguć u Njemu! Kršćanski život je moguć u Kristu!

Ključ do pobjede

Naposljetku, iznio bih presudnu stavku za pobjedonosni život: „Mi trebamo pustiti Isusa da živi u nama!“

U pismu Laudicejskoj crkvi, crkvi na kraju zemaljske povijesti, poruci Božjem narodu danas, Vjerni i Istiniti svjedok tvrdi: „Znam tvoja djela, da nijesi ni studen ni vruć, o da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, i nisi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz usta svojih. Jer govoriš: Bogat sam i obogatio sam se i ništa ne trebam; a ne znaš, da si bijedan i nevoljan, i siromah i slijep, i gol.” Otkrivenje 3,15-17.

Mi smo „bijedni“.

Grčka riječ za bijedu, talaipōros, je vrlo zanimljiva. Ova riječ se koristi samo dva puta u cijelom Pismu. Znate li koje je to drugo mjesto? To je u Rimljanima 7,24. „Jadan li sam ja čovjek! Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga?“

Čitajući ovaj prethodan tekst pažljivo, pronaći ćemo ono za što mislim da je bila srž njegovog problema: „Ja”, „Ja”, „Mene”, „Mene”, „Ja”, itd.

Očigledno je da je i Šaul iskreno pokušavao živjeti životom u strahu Gospodnjem. Siguran sam da je i pobožni Šaul, kao i bezbroj drugih propalih kršćana kroz povijest, molio Boga za pomoć. Usprkos tome, on nije usvojio našu presudnu, sudbonosnu pouku. On nije naučio preokrenuti molitvu. U svojoj sili, on je pokušavao živjeti nemoguć život, radije nego pustiti Bogu da živi Svoj život u njemu.

Ali slava Gospodu, poslanica Rimljanima ne završava sa sedmim poglavljem. Slava Bogu, Pavao je naučio lekciju.[1] Jesi li je i ti naučio?

„Evo stojim na vratima i kucam: ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću s njim, i on s mnom. Tko pobijedi, dat ću mu da sjedi s mnom na prijestolju mojemu, kao i ja što pobijedih i sjedoh s Ocem svojim na prijestolju njegovu. Tko ima uši, neka čuje, što govori Duh crkvama.” Otkrivenje 3,20-22.

Preporučeno

Poslušaj snimku radionice kako bi naučio još pet značajnih ključeva za pobjedu.
Preuzmi bilješke radionice kako bi dobio neke od ključnih citata, stihova i preporučenih materijala o ovoj temi.

Joakim Hjortland je vodio radionicu „Poraz ili pobjeda“ na Fokus susretu u Stupiniju u Rumunjskoj 2016., s temom „Približavanje Kristu“. Autor je knjige A Prophet for This Generation (vidi: prophet.empowermissions.org).


  1. Pročitaj npr. Rimljanima 8. ↩︎