Opravdanje vjerom

Opravdanje vjerom

<img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/United-Kingdom-icon.png"alt="click for English"style=width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Croatia-icon.png"alt="click for Croatian" style="width:64px;border:0;"> click for German <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;"> click for Romanian click for Russian click for Spanish
Ove godine, GYC Europe je održao prvi Fokus susret. Fokus je lokalni kongres, a cilj je na svakom mjestu osnovati po tri takva događaja. Prvi je nazvan „Približavanje Kristu“ i sadržavao je pet radionica. U ovom nizu članaka, predavači će podijeliti s nama dijelove svojih izlaganja.—Urednik.

Ući i ostati u dobrom odnosu s Bogom

U sklopu prvog lokalnog GYC Europa događaja u gradu Stupini u Rumunjskoj, imao sam priliku predstaviti radionicu s naslovom „Ući i ostati u dobrom odnosu s Bogom“. Tema radionice uranja u široko područje opravdanja vjerom. To je zaista široko područje, i rečeno nam je da je to tema iznad svih ostalih: „Jedan će interes prevladati, jedan će predmet zanimanja progutati sve ostale – Krist, naša pravednost.“ Ellen White, The Ellen G. White 1888 Materials, str. 767. Krist je zaista naša pravednost, i imati vjere u Njega i u Njega samog omogućit će nam da dođemo u bliži, dublji i iskustveniji odnos sa Njime. To je jedna od najljepših tema jer nas vodi kroz nekoliko pojedinačnih tematika koje se u konačnici spajaju u glavnu temu, opravdanje vjerom. U prezentaciji smo pokrili neke od tih prema ovom redoslijedu:

  • Pravednost (što je to?)
  • Vjera (što je to?)
  • Prije i poslije pada
  • Božja volja i samoodricanje
  • Grijeh
  • Opravdanje i posvećenje po vjeri
  • Praktični hod s Bogom

Prolaženje kroz ove točke omogućilo je sudionicima da vide kako i zbog čega su pravednost i vjera povezani.

Prvo smo započeli s definicijom pravednosti i kako se vjera s njome povezuje. Biti pravedan znači biti moralno ispravan i imati čistoću života, ispravno razmišljanje i osjećaje. Mnogi će priznati da još nisu na toj razini na svom životnom putu. Ali pravednost ne započinje posvećenjem, već time što Bog pokajanog grešnika proglašava pravednim. 2. Korinćanima 5,21 objašnjava da je Krista „koji nije upoznao grijeh, zbog nas grijehom učinio da mi postanemo pravednost Božja u njemu.“ Biti pravedan u Kristu jedino je moguće ako vjerujemo da nas Bog zaista može proglasiti pravednima u Kristu, i zadržati nas takvima. Takvu vjeru pronalazimo u Njegovoj riječi, Bibliji, i ona ocrtava silne dokaze Božjih čudesa nad čovječanstvom u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zbog ovog uvjerljivog dokaza apostol Pavao je napisao: „Vjera dolazi slušanjem, a slušanje po riječi Božjoj.“ Rim 10,17. Međutim, osim što oprašta grešniku, On nam je i dao primjer pravednog života kojeg moramo slijediti (1 Pet 2,21), a to ne možemo vlastitim snagama, nego samo u Božjoj sili, kao što jasno kaže u Filipljanima 4,13: „Sve mogu po Kristu, koji me jača“. To nam omogućava da vjerom primimo Kristov karakter, karakter koji je poslušan i podložan Božjoj volji dok su oči uprte prema gore na Njega.

Nastavljajući kroz prezentaciju, dotakli smo se onoga što se zapravo dogodilo u početku kada je Adam pao, i kako je Božja želja da se naši umovi obnove tako da možemo biti transformirani i znati Njegovu volju za naš život (Rim 12,2). To je također jedino moguće ako imamo vjeru da Bog može i hoće učiniti ono što je obećao.

U srednjem djelu vidjeli smo da je Isus odbacio svoju volju kako bi slijedio Božju. U stvari, sljedeći citat pokazuje koliko je ta borba bila snažna:

Krist je stavljen na tešku kušnju, koja je zahtijevala snagu svih njegovih sposobnosti da bi se odupro težnji da u opasnosti iskoristi svoju moć da izbavi sebe od pogibelji i pobjedi moć princa tame. Sotona je pokazao svoje poznavanje slabih točaka ljudskoga srca, i uložio sve svoje snage da iskoristi slabosti čovječanstva, koje je Krist onda preuzeo na sebe kako bi prevladao te kušnje na čovjekov račun.—Ellen White, Confrontation, str. 85.

Ipak, vidimo da je Isus nadvladao kušnje u svim područjima u kojima smo i mi iskušani, kroz ova tri iskušenja – požuda očiju, požuda tijela i oholost života. Čitamo da ih je Isus podnio i odbio im se prepustiti:

Tri vodeća iskušenja koje opsjedaju čovjeka, Sin Božji ih je pretrpio, i odbio je predati se neprijatelju po pitanu apetita, ambicije, i ljubavi prema svijetu.—Ellen White, Temperance, str. 276.

Budući da ih je Isus nadvladao, mogao nam je ostaviti primjer kojeg možemo slijediti:

A s užasnim teretom grijeha svijeta koji su bili na Njemu, on je izdržao ispit apetita, ljubavi prema svijetu i ljubavi prema isticanju koje vodi do drskosti. On je izdržao ove kušnje, i svladao ih je u ime čovjeka, izgrađujući za njega pravedan karakter, jer je znao da čovjek to nije mogao učiniti sam od sebe. —Ellen White, Signs of the Times, May 27, 1897.

Kako smo se približavali kraju prezentacije, jasno smo razumjeli da nam može biti oprošteno, da možemo svladati grijeh u Božjoj snazi, i da je živjeti novi život na dnevnoj bazi zaista moguće.

Sudionici su na početku prezentacije ohrabreni da zapišu idole kojima su dopustili da uđu u njihove živote. (Hošea 13,2 kaže da si stvaramo idole prema vlastitom razumijevanju. Psalam 115,4-8 nam pokazuje da naši idoli ne mogu pričati, vidjeti, čuti, mirisati, dodirivati ili hodati, i oni koji ih prave slični su im.) Kada su sudionici zapisali svoje idole, svakoj osobi dano je vremena da se pomoli Bogu za snagu da napusti te idole i da hoda u vjeri s Bogom. Nekima su idoli bili društveni mediji, prijatelji, partneri, ljubav prema sebi, glazba, i još mnogo toga, ali svi su bili ohrabreni da prekinu stvaranje idola i da daju Bogu svoje potpuno povjerenje. Nekolicina ljudi mi je prišlo nakon prezentacije i rekli su mi da sada imaju jasnije razumijevanje toga da mogu imati povjerenja u Boga. Jedan brat došao se moliti sa mnom nakon što je objasnio koje je idole imao u svome životu i kako sada vidi da ih može pustiti i držati se Boga.

Samo Božja ljubav može otkriti čovjeku mračne stvari u njegovom srcu. Omiljeni grijesi koji se gaje i iskustva koja zarobljuju i drže u zamci mogu se slomiti jedino Kristovom snagom.

Svi su bili ohrabreni da praktično žive svoju vjeru s Bogom, jer tu mogu imati nova iskustva s molitvom, osobnim proučavanjem i dijeljenjem svoje vjere s drugima, a mogu i njegovati navike koje će ih približiti Bogu na dnevnoj bazi.

Bio je blagoslov imati mogućnost podijeliti ovu radionicu s onima koji su sudjelovali u GYC Europa FOKUSU u gradu Stupini. Nadam se da će oni koji će prisustvovati radionicama na nadolazećim FOKUS događanjima moći doživjeti da je „Krist u vama, nada slave“. Kol 1.27.

Craig Gooden je predsjednik GYC u Europi.