Neprihănirea prin credință

Neprihănirea prin credință

<img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/United-Kingdom-icon.png"alt="click for English"style=width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Croatia-icon.png"alt="click for Croatian" style="width:64px;border:0;"> click for German <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;"> click for Romanian click for Russian click for Spanish
Anul acesta, GYC Europe a organizat primul eveniment Focus. Focus este o conferință locală cuprinzând câte trei ediții în fiecare locație. Prima se intitulează „Venind la Hristos” și are cinci seminarii. În această serie de articole, prezentatorii împărtășesc o parte din seminariile lor cu noi, sub forma unui articol.—Editorul.

Cum să îndrepți relația cu Dumnezeu

Cu ocazia primului eveniment FOCUS al GYC Europe în Stupini, România, am avut ocazia să prezint un seminar intitulat „Cum să îndrepți relația cu Dumnezeu”. Subiectul seminarului se regăsește în aria vastă a Neprihănirii prin Credință. Este un domeniu vast, și ni se spune că aceasta este cea mai importantă temă: „Un singur interes va predomina, un singur subiect le va acapara pe toate celelalte, - Hristos, neprihănirea noastră.” Ellen White, Materiale de Ellen G. White din 1888, 767. Hristos este cu adevărat Neprihănirea noastră și numai credința în El ne va permite să ne apropiem de El, printr-o relație mai profundă și mai plină de experiențe. Subiectul este printre cele mai frumoase pentru că ne trece prin mai multe teme individuale care în cele din urmă se întâlnesc în tema supremă a neprihănirii prin credință. În prezentare am cuprins câteva din aceste teme în ordinea următoare:

  • Neprihănirea (ce este?)
  • Credința (ce este?)
  • Înainte și după cădere
  • Voința lui Dumnezeu și renunțarea la sine
  • Păcatul
  • Îndreptățirea și sfințirea prin credință
  • Umblarea practică cu Dumnezeu

Urmărind aceste puncte participanții au putut vedea cum și de ce neprinhănirea și credința sunt conectate.

Am început cu definiția neprihănirii și am prezentat legătura dintre credință și neprihănire. A fi neprihănit înseamnă să ai o puritate a trăirii, o gândire și simțăminte drepte, și să fii corect din punct de vedere moral. Mulți vor admite că încă nu au ajuns acolo în drumul vieții lor. Dar neprihănirea începe nu prin sfințire, ci începe atunci când Dumnezeu îl declară neprihănit pe păcătosul pocăit. 2 Corinteni 5:21 explică faptul că „pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” A fi neprihănit în Hristos poate fi posibil numai prin credința că Dumnezeu ne poate declara și păstra neprihăniți în Hristos. Această credință o găsim în Cuvântul Său, Biblia, care subliniază dovezile copleșitoare ale lucrării lui Dumnezeu pentru binele omului în trecut, prezent și viitor. Datorită acestor dovezi convingătoare apostolul Pavel a scris: „credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”. Rom. 10:17. Dar Hristos nu numai că iartă păcătosul. Ne-a dat exemplul vieții Lui neprihănite pentru a-l urma (1 Pet. 2:21), un exemplu pe care nu îl putem urma prin noi înșine, dar pe care îl putem urma prin puterea lui Dumnezeu, așa cum declară Filipeni 4:13: „Pot totul în Hristos care mă întărește”. Asta ne permite să vedem că prin credință putem avea caracterul lui Hristos, un caracter care este ascultător și dispus să urmeze voința lui Dumnezeu atunci când ne păstrăm ochii ațintiți în sus către El.

În continuarea prezentării, am discutat despre ce s-a întâmplat de fapt la început când Adam a căzut și despre faptul că dorința lui Dumnezeu este ca mințile noastre să fie transformate pentru ca noi să putem fi transformați și să înțelegem voința Lui cu privire la viețile noastre (Rom. 12:2). Acest lucrul poate fi posibil doar având credință că Dumnezeu poate și vrea să facă ceea ce a promis.

În mijlocul prezentării am văzut că Isus a renunțat la voința Sa pentru a urma voința lui Dumnezeu. De fapt, următorul citat arată cât de intensă a fost această bătălie:

Hristos a fost supus celui mai aspru test, având nevoie să își exercite toate abilitățile sale pentru a rezista ispitei ca, atunci când se afla în pericol, să își folosească puterea pentru a se scăpa din primejdie și pentru a birui puterea prințului întunericului. Satana și-a arătat cunoștințele pe care le are despre punctele slabe ale inimii omului, și a încercat din toată puterea să profite de avantajele slăbiciunii omenești, pe care Hristos și-o asumase pentru a birui ispitele în locul omului. - Ellen White, Confruntarea, 85.

Totuși vedem că Isus a biruit în toate domeniile în care suntem ispitiți rezistând acestor trei tentații - pofta ochilor, pofta cărnii, și mândria vieții. Citim că Isus a trecut prin aceste ispite dar a refuzat să le cedeze:

Cele trei ispite de căpătâi, cu care omul este copleşit, au fost îndurate de Fiul lui Dumnezeu. El a refuzat să cedeze vrăjmaşului în punctele apetitului, vanităţii şi iubirii de lume. - Ellen White, Temperanță, 276.

Pentru că Isus a biruit, ne-a putut lăsa un exemplu pe care să îl urmăm:

Cu povara grozavă a păcatelor lumii asupra Sa, El a rezistat testului de temut în privința apetitului, în privința iubirii de lume, și în privința vanității care duce la încumetare. El a îndurat aceste trei ispite și le-a biruit în locul omului, construind pentru el un caracter neprihănit, pentru că știa că omul nu poate face aceasta pentru sine. - Ellen White, Semnele timpului, 27 mai 1897.

Spre finalul prezentării aveam o înțelegere clară a faptului că putem fi iertați, putem birui păcatul prin puterea lui Dumnezeu, și că este posibil să trăim o viață nouă în fiecare zi.

Participanții la seminar au fost încurajați la începutul prezentării să scrie idolii pe care i-au lăsat să intre în viețile lor. (Osea 13:2 spune că ne creem idoli după înțelegerea noastră. Psalmi 115:4-8 arată că idolii noștri nu pot vorbi, vedea, auzi, mirosi, simți sau merge și că cei care îi fac sunt ca ei.) După ce participanții și-au notat idolii, am lăsat o perioadă de timp fiecărei persoane să se roage lui Dumnezeu pentru putere să părăsească idolii și să pășească prin credință cu Dumnezeu. Unii aveau ca idoli rețelele de socializare, prietenii, partenerii, dragostea de sine, muzica, și altele, dar cu toții au fost încurajați să se oprească din făurirea idolilor și să își pună toată încrederea în Dumnezeu. Câțiva au venit apoi și mi-au spus că au căpătat o înțelegere mai clară a modului în care își pot pune încrederea în Dumnezeu. Un frate a venit să se roage cu mine și mi-a povestit ce idoli avusese în viața lui, spunându-mi că acum înțelegea că poate să îi părăsească și să se prindă de Dumnezeu.

Doar dragostea lui Dumnezeu poate descoperi omului lucrurile întunecate din inimă. Acele păcate îndrăgite pe care încă la păstrăm, acele experiențe care ne țin în capcană și ne împiedică, pot fi zdrobite doar prin puterea lui Hristos.

Toți au fost încurajați să trăiască o credință practică în Dumnezeu pentru că așa pot avea noi experiențe în rugăciune, în studiul personal, în împărtășirea credinței cu alții, și își pot forma obiceiuri care să îi apropie zilnic de Dumnezeu.

A fost o binecuvântare faptul că am avut ocazia să împărtășesc acest seminar cu cei care au participat la GYC Europe FOCUS în Stupini. Și sper ca cei care vor participa la seminariile din cadrul următoarelor evenimente FOCUS vor experimenta „Hristos în voi, nădejdea slavei.” Col. 1:27.

Craig Gooden este președintele GYC Europe.