Na mom noćnom ormariću #1 | Total Truth [Potpuna istina]; piše: Justin Kim

Na mom noćnom ormariću #1 | Total Truth [Potpuna istina]; piše: Justin Kim

<img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/United-Kingdom-icon.png"alt="click for English"style=width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Croatia-icon.png"alt="click for Croatian" style="width:64px;border:0;"> click for French click for German <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;"> click for Portuguese click for Romanian click for Russian click for Spanish

Total Truth: Liberating Christianity from Its Cultural Captivity, Nancy Pearcey (2004.)

Ovo nije teška knjiga, no ipak govori o apstraktnim pojmovima koji leže u temelju kulture i društva. Zato se uvijek iznova vraćam na čitanje ovog djela filozofkinje i apologetkinje Nancy Pearcey. Potpuna istina ne bavi se nizom istina o kojima se često raspravlja unutar kršćanskih denominacija, već umjesto toga zastupa sveobuhvatni biblijski svjetonazor Istine kojeg suvremeno doba potpuno odbacuje. Ona ukazuje na to da je “ključna mana liberalizma u tome što usvaja dvoslojni koncept istine. Prihvaća naturalističko izvješće znanosti i povijesti u donjoj priči, dok teologiju smješta u gornju priču gdje je ona svedena na osobno, nekognitivno iskustvo” (str.115).

Posljedica toga je da se kršćani, posebno mladi i studenti, osjećaju ograničeno, nesposobno i neugodno u iznošenju, pa i življenju svojih religijskih/duhovnih uvjerenja u javnom prostoru. Pearcey piše kako posjedovanje sveobuhvatnog i dosljednog svjetonazora utječe na interakciju kršćanstva sa znanošću, kulturom, pa čak i slobodom u umjetnosti. Opisujući ulogu biblijskog apologeta, ona utvrđuje sljedeće:

“Naša zadaća je suočiti ljude licem u lice sa sljedećim proturječjem – proturječjem između onoga što osoba govori da vjeruje i onoga što mu cijeli njegov život poručuje” (str.111).

Od povijesti i znanosti, preko umjetnosti do spolnosti, nema niti jedne teme koja nije pokrivena.

Pošto ta premisa pogađa najraznovrsnije discipline, uvijek se iznova vraćam na ovu knjigu, neprestano stječući nove uvide, koji su obično smješteni u sljedeće dvije kategorije:

  1. Osjećaj intelektualne slobode za kršćansko bivanje u suvremenom svijetu. Dok za duhovne diskurse i biblijske vrijednosti često nije bilo tolerancije ili su izgurani u područje privatnosti, Pearceyin rigorozni metodololški okvir poziva na ideološku slobodu i poštenje. 2. Potpuna istina uspostavlja jasnu potrebu za mladim pojedincima koji bi mogli ispuniti prazninu što postoji u vakuumu biblijskih pristupa raznim disciplinama i područjima.

“Opasnost je u tome da ako kršćani svjesno ne razviju biblijski pristup (akademskom) predmetu, onda ćemo nesvjesno upiti neki drugi filozofski pristup. Skup ideja za tumačenje svijeta je poput filozofske alatne kutije prepune izraza i koncepata. Ako kršćani ne razviju vlastite analitičke alate, onda će, kada se pojavi neko pitanje koje žele razumjeti, posegnuti za posuđivanjem tuđih alata - bilo kakvih koncepata koji su općeprihvaćeni u nekom području ili u široj kulturi… Na kraju bi se čak moglo desiti da završe usvajanjem čitavog skupa stranih načela bez da to shvate… Drugim riječima, ne samo da propuštamo biti sol i svjetlo izgubljenoj kulturi, već i mi sami bivamo oblikovani kulturom koja nas okružuje” (str. 44).

Isus nije izguran u privatno područje mog duhovnog života. Izazov koji stoji preda mnom je učiniti Ga Gospodom svega što činim u društvu, svega o čemu mogu rigorozno i ideološki razmišljati. Isus je moj Gospod ne samo kada sam sljedbenik, već i nad čitavim mojim bićem i identitetom kao građanina, muškarca, smrtnika, stanovnika, privremenog boravitelja, poreznika, oca, pojedinca, mušterije, umjetnika, života, osobe, ljudskog bića, tijela, žive duše.


Justin Kim služi kao pomoćni urednik Odjela subotnje škole i glavni urednik tromjesečnog izdanja subotnjoškolske pouke za mlade (CQ) u Generalnoj konferenceiji, svjetskom središtu Kršćanske adventističke crkve. Pohađao je Katoličku srednju školu, diplomirao na Sveučilištu Brandeis sponzoriranom od židovske zajednice, istraživao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Harvardu, studirao na Adventističkom teološkom fakultetu Sveučilišta Andrews, služio kao misionar, pastor, producent i suosnivač GYC pokreta. Kroz sve to, četiri stvari su kod njega ostale iste: ljubav prema Bogu, privrženost supruzi Rachel i dva sina Noi i Natanaelu, ovisnost o kupovanju i čitanju dobrih misaonih knjiga te krajnja mržnja prema korijanderu.