Înfrângere sau victorie?

Înfrângere sau victorie?

click for English click for Spanish click for German click for French click for Russian <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Croatia-icon.png"alt="click for Croatian" style="width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;">
Anul acesta, GYC Europe a organizat primul eveniment Focus. Focus este o conferință locală cuprinzând câte trei ediții în fiecare locație. Prima se intitulează „Venind la Hristos” și are cinci seminarii. În această serie de articole, prezentatorii împărtășesc o parte din seminariile lor cu noi, sub forma unui articol.—Editorul.

Cu 2000 de ani în urmă, Isus a dorit ca bărbații și femeile să Îl urmeze și chiar și astăzi El ne cheamă pe fiecare dintre noi la Sine. Dar când El te cheamă, cum Îi răspunzi „Da, Doamne, vreau să Te aleg pe Tine”? Ce înseamnă să îți predai viața cu totul lui Hristos și ce impact are acest lucru asupra vieții tale începând cu acel moment? Cum îți poți preda puterea și drepturile tale, emoțiile, controlul tău, toate cuvintele și acțiunile tale? Cum reușești să Îi predai lui Isus viața ta întreagă și să Îl lași să te folosească în planul Său? Vom discuta despre ce înseamnă să îți predai viața lui Hristos, iar după ce ai făcut acest lucru, vom identifica conceptele cheie pe care trebuie să ți le amintești pentru a menține o relație sănătoasă cu El.

Vreau să îți împărtășesc din seminarul meu pe acest subiect câteva dintre adevărurile puternice, adevăruri-pivot, practice și care probabil îți vor schimba paradigma. Aceste adevăruri au fost o binecuvântare pentru mine personal și cred că vor fi la fel și pentru tine!

Cum ne putem preda lui Hristos? Cum putem trăi o viață creștină victorioasă? Trebuie să înfrunt realitatea adevărată, trebuie să îți spun: Nu putem! Îmi pare rău! „Poate un etiopian să-şi schimbe pielea sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi deprinşi să faceţi răul?” Ier. 13:23. Apostolul Pavel a scris: „Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc … Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! … O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Rom. 7:15-24.

Așadar, nu putem. În niciun caz. E imposibil. E doar o iluzie.

Rugăciunea băiețelului de doi ani

Când băiatul lui, Jacob, era foarte mic, John Bradshaw îngenunchiase într-o seară lângă patul lui pentru rugăciune. În timp ce Jacob se ruga, undeva în rugăciune a spus: „Și dragă Isuse, Te rog, ajută-mă să fiu bun.” „Când a spus acest lucru, mi-am dat seama că tata trebuia să facă ceva,” își amintește Bradshaw.

„«Îhm, fiule, stai puțin. Îmi pare rău că te întrerup, dar trebuie să te întrerup. Nu vreau să te mai rogi ca Isus să te ajute să fii bun!» Fiul meu s-a uitat la mine și cred că știu la ce se gândea: «Știu că nu ar trebui să mă rog să mă ajute să fiu rău, deci atunci despre ce este vorba?»”

„I-am spus, «Fiule,»—nu avea mai mult de doi ani—«Fiule, Biblia spune că nu există nimeni care să fie bun. Niciunul dintre noi nu poate fi bun prin el însuși, este imposibil! Isus a spus, Unul singur este bun și Acela este Tatăl. Deci dacă te rogi lui Isus să te ajute să fii bun, faci o rugăciune la care El nu poate răspunde și ești sortit să eșuezi.

Fiule, nu te ruga ca Isus să te ajute să fii bun. Este o rugăciune imposibilă—o rugăciune la care El nu poate răspunde.

Uite ce ar trebui să faci. Roagă-te ca Isus să vină în inima ta și să Își trăiască viața Lui în tine, căci dacă El face lucrul acesta nu vei mai putea fi rău!»”

Ceea ce trebuie să facem noi este să schimbăm rugăciunea în felul acesta. Așa ne rugăm aproape pentru același lucru, dar într-un fel care este cu putință de realizat, și nu imposibil: în loc să te rogi să fii bun, te rogi ca Isus să vină în viața ta ca astfel să poți fi bun, pentru că atunci când El vine în viața ta aduce cu Sine și bunătatea Sa. Când El intră în inima ta va aduce bunătatea și ascultarea Lui, comportamentul exemplar, corectitudinea doctrinară și bineînțeles, toate aceste virtuți se vor dezvolta.

Ce ar fi să ne rugăm în felul acesta?

Cum să mă predau?

În Calea către Hristos, Ellen White scrie,

„Mulţi îşi pun întrebarea: „Cum să mă predau pe mine însumi lui Dumnezeu?” Doreşti să te predai lui Dumnezeu, dar eşti slab, nu ai destulă putere morală, eşti rob al îndoielilor şi stăpânit de obiceiurile vieţii tale păcătoase. Făgăduinţele şi hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Singur nu-ţi poţi controla şi stăpâni gândurile, impulsurile şi simţămintele. Amintirea făgăduielilor nerespectate şi a angajamentelor neîmplinite slăbeşte încrederea în propria ta sinceritate şi te face să crezi că Dumnezeu nu te poate primi; dar nu trebuie să deznădăjduieşti. Ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei. Aceasta este puterea care guvernează natura omului, puterea ce ia hotărâri sau care face alegerea. Totul depinde de dreapta lucrare a voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea noastră să ne schimbăm inima şi nici să predăm lui Dumnezeu simţămintele; dar putem alege să-l slujim. Putem să-I dăm voinţa; atunci El va lucra în noi şi voinţa şi înfăptuirea, după buna Sa găsire cu cale. În acest fel, întreaga noastră fiinţă va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos; simţămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El.” CC, p. 47

Prieteni, nu putem. Viața de creștin este o viață imposibilă. Fără Hristos. Este la fel de imposibilă cum era pentru Petru să meargă pe apă sau pentru Lazăr să trăiască și să se miște!

Dar slavă lui Dumnezeu, viața imposibilă este posibilă prin El! Viața creștină este posibilă în Hristos!

Cheia către victorie

La final, vreau să vă împărtășesc un secret crucial pentru o viață victorioasă: Avem nevoie să Îl lăsăm pe Isus să Își trăiască viața Lui în noi.

În mesajul către biserica din Laodiceea—biserica de la sfârșitul istoriei pământului—un mesaj pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi, Martorul credincios și adevărat proclamă solemn: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: «Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic», şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.” Apoc. 3:15-17.

Suntem „nenorociți”.

Cuvântul grecesc pentru nenorocit, talaipōros, este foarte interesant. Acest cuvânt este folosit doar de două ori în toată Scriptura. Știi cumva unde este celălalt loc? Este Romani 7:24—în pasajul pe care l-am citat la începutul acestui articol. În acest pasaj se găsește o lecție importantă pe care noi ca laodiceeni trebuie să o învățăm! După ce a descris cum din nou și din nou eșua în a trăi o viață de creștin, apostolul Pavel exclamă: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Rom. 7:24.

Când citim versetele anterioare cu atenție, putem găsi ceea ce eu cred că este esența problemei sale: „Eu”, „Eu”, „mie”, „pe mine”, etc.

Este evident că Saul era sincer în încercarea lui să trăiască o viață în temere de Dumnezeu. Și sunt sigur că Saul cel pios—la fel ca nenumărați alți creștini care au eșuat de-a lungul istoriei—s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutor. Totuși, nu învățase încă lecția noastră crucială care schimbă perspectiva. Nu învățase încă să își modifice rugăciunea. Prin puterea lui încerca să trăiască o viață imposibilă, în loc să Îl lase pe Dumnezeu să își trăiască viața Lui în el!

Dar slavă Domnului, cartea Romani nu se termină cu Romani 7. Slavă Domnului că Pavel a învățat lecția.[1] Tu ai învățat-o?

„Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el, cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.” Apoc. 3:20-22.

Recomandări

Ascultă înregistrarea seminarului pentru a învăța alte cinci secrete cruciale pentru victorie.
Descarcă materialul de la seminar pentru a citi câteva dintre citatele cheie, versetele și resursele recomandate în legătură cu acest subiect.

Joakim Hjortland a prezentat seminarul „Victorie sau înfrângere” la evenimentul Focus „Venind la Hristos” care a avut loc în Stupini, România, 2016. El este autorul cărții A Prophet for This Generation (vezi prophet.empowermissions.org).


  1. Citește, spre exemplu, Romani 8. ↩︎