GYC Europa - Viziunea

GYC Europa - Viziunea

<img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/United-Kingdom-icon.png"alt="click for English"style=width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Croatia-icon.png"alt="click for Croatian" style="width:64px;border:0;"> click for French click for German <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;"> click for Portuguese click for Romanian click for Russian click for Spanish

Înainte – Tot înainte – În sus – Niciodată înapoi.

A avea o viziune înseamnă a putea face planuri pentru viitor apelând la imaginație, înțelepciune și organizare. Rezultatul îi va permite autorului să își facă o imagine în mintea lui despre cum va arăta viitorul. Fără Dumnezeu putem vedea doar prezentul și putem avea speranțe pentru viitor. Cu Dumnezeu, vedem prezentul și viitorul și putem ști cu certitudine cum va fi. Isaac Newton spunea:

„Dacă am putut să văd mai departe, este pentru că am stat pe umerii uriașilor.”

GYC Europa stă pe umerii unui Uriaș. Îi citim cuvintele în fiecare zi în Biblie și acțiunile Sale dăinuie din veșnicie, El e Domnul Dumnezeu.
Viziunea noastră este să continuăm să încurajăm tineri din toată Europa să susțină mesajul distinct al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea; să aspire la excelență în toate aspectele vieții – academic, profesional și spiritual; să accepte chemarea la ucenicie radicală, inclusiv la o viață de slujire misionară și să respecte și să sprijine conducerea bisericii, rămânând totuși o mișcare condusă în întregime de tineri.

Vom îndeplini aceste obiective în trei feluri:

 • Activități misionare
 • Întâlniri locale
 • Conferințe

Activități misionare.

Tinerii vor fi încurajați să fie martori vii pentru Isus, oriunde ar fi. Ei vor fi puși în legătură cu alți tineri care se află pe aceeași cale spre cer. Acest lucru îi va permite fiecăruia să rămână focusat pe lucrare, știind că nu e singur pe cale.
Vom prezenta ocaziile de misiune, continuând să lucrăm cu alte proiecte centrate pe misiune, deschizând ușile experienței pentru cei care sunt chemați pe câmpul de misiune.

Întâniri locale.

GYC Europa va organiza diverse întâlniri locale în fiecare an, în toată Europa. Acestea îi vor înălța spiritual pe cei care participă, pentru a vedea mai întâi nevoia de a avea o relație personală cu Hristos și apoi, de a împărtăși mesajul lui Dumnezeu în contextul întreitei solii îngerești tuturor celor din sfera lor de influență. Întâlnirile vor avea ca scop și spropierea dintre participanți, creându-se astfel o părtășie mai strânsă în zonele locale.

Conferințe.

GYC a început în anul 2002 și, de atunci, a crescut, participanții încercând să ajungă la întâlnirile anuale organizate în SUA. Având mulți participanți din Europa, s-a trezit dorința de a avea propria conferință GYC Europa. Primul eveniment a fost organizat în Linz, Austria, în anul 2012 și a fost urmat de un alt eveniment în 2014. La ambele întâlniri s-au văzut binecuvântări bogate.
Vom continua să organizăm conferințe GYC Europa ca organizație soră a GYC din SUA. Având un progam bazat pe Biblie și oferind ocazii de a experimenta practic împărtășirea Evangheliei, aceste conferințe vor continua să îi inspire pe participanții din toată Europa. Încercăm să rămânem concentrați pe o viață asemenea lui Isus, în timp ce susținem o atitudine de ‚misiune activă’ oriunde s-ar afla tinerii.

Tot înainte va fi chemarea noastră la acțiune iar ținta noastră este să ajungem în toată Europa. Viziunea poate fi realizată doar dacă avem o direcție. Întotdeauna Dumnezeu a adresat chemarea multora, dar puțini au fost adesea aleși. Aderarea noastră la postul datoriei determină rezultatul. Vom continua să mergem înainte și ordinul de marș va fi tot mai departe.

În urmă cu câteva săptămâni m-am hotărât să încep să alerg; după prima săptămână alergasem trei kilometrii fără oprire în mai puțin de 17 minute. Eram în extaz știind că am alergat trei kilometrii fără să mă opresc. În următoarea săptămână am făcut la fel, dar timpul realizat și experiența au fost diferite. Trei kilometrii în puțin peste 20 de minute, cu câteva opriri benefice. Ce a făcut diferența? La prima alergare trebuia să merg în mare parte în jos și era nevoie de mai puțin efort; la a doua alergare, a trebuit să urc mai mult și era nevoie de mai mult efort. Provocarea a fost diferită dar am învățat o lecție mare. Uneori am vrea să recurgem la opțiunile ușoare pentru a atinge scopul final. Am o vorbă pe care mi-o repet adesea: „varianta cea mai ușoară nu este întotdeauna cea mai bună variantă.” Cea mai bună variantă în marșul înainte este să țintim în sus în umblarea noastră. Isus a spus:

„Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.” – Ioan 12:32

Când Isus este înălțat și noi Îl urmăm, marșul nostru va fi înainte, tot înainte și în sus.

Niciodată nu ne vom întoarce înapoi; noi trebuie să avem privirea ațintită spre Isus și spre datoria noastră în câmpul Său. A merge înapoi nu este o opțiune, deși întotdeauna va exista această alegere. Dacă ascultăm de vocea șoptită a eșecului și renunțăm, spunem de fapt că era imposibil să înaintăm. Vreau să împărtășesc acest citat cu voi:

„Niciodată n-ar trebui să ne gândim la eșec. Noi trebuie să conlucrăm cu Acela care nu cunoaște înfrângere.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 363.

Vom fi împreună în această călătorie. Înainte, tot înainte, în sus și niciodată înapoi. Un bărbat pe care îl chema J.R. Miller ne spune despre o veche societate misionară creștină care avea pe pecete un bou care stătea între altar și plug. Sub pecete era următorul motto: „Pregătit pentru orice.” Asta însemna că e gata pentru sacrificare sau gata pentru slujire. Mă rog ca și noi să avem această atitudine, atitudinea de a sluji sau a muri la datorie în marșul nostru înainte, tot înainte, în sus și niciodată înapoi.

În calitate de președinte GYC Europa, aș vrea să vă prezint și restul echipei de conducere:

 • Președinte – Craig Gooden

 • Vice-președinte general – Zippora Anson

 • Secretar executiv – Elisa Eliasdottir

 • Vice-președinți și departamente

 • Evanghelizare – Diana Dean

 • Comunicare – David Riemersma

 • Logistică – Raphael Ludescher

 • Program – Moni Walter

 • Networking – Anna Scheglov

 • Resurse – Natalie Scheglov

În concluzie, aș vrea să închei cu câteva versete și un citat:

„Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: ‘Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!’”
„Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” – Apocalipsa 14:6-7, 12.

„Cu o așa armată de lucrători cum sunt tinerii noștri, bine pregătiți, cât de curând va putea să fie transmisă întregii lumi solia despre un Mântuitor crucificat, înviat și care vine în curând!” – Educație, 271.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Craig Gooden