FOCUS | Stupini 18th - 21st of February

FOCUS | Stupini 18th - 21st of February

GYC Europe FOCUS is a local rally devoted to seeking revival and personal commitment to Christ. Keep an eye out for a local Focus near you.

The first GYC Europe FOCUS will be held in Stupini, Romania. We primarily invite everyone living in the area around Stupini and across Romania.

Recordings | Înregistrări

Thursday evening | Joi seara

Friday morning | Vineri dimineața

Friday evening | Vineri seara

Sabbath - morning devotional | Sabat - devoțional dimineață

Location | Locație

Centrul Educațional Adventist Stupini
Strada Târgului, Stupini, Brașov, Romania

Date | Perioada

18 February - 21 February

Speakers | Vorbitori

Our main speakers are:
John Bradshaw, from the US.
Joakim Hjortland, from Norway.

Other speakers are:
Craig Gooden, UK
Adam Hazel, UK
Norel Iacob, Romania

Price | Preț

200 RON - this includes full weekend accommodation and meals

Registration

Registrations for this event are now closed.

Workshop info | Seminarii

John Bradshaw

John Bradshaw, a main speaker at this event will be covering “God’s Solution to Sin” in his workshop. Through the sanctuary and its services, God gave ancient Israel a tangible and practical enactment of the plan of salvation. Though an earthly sanctuary no longer exists, by careful study, many principles on sanctification can be learnt and applied to our life's today.

John Bradshaw, vorbitor principal la acest eveniment va discuta despre „Soluția lui Dumnezeu la păcat” în cadrul seminarului susținut de el. Prin Sanctuar și lucrarea din Sanctuar, Dumnezeu a dat poporului Israel o reprezentare tangibilă și practică a planului de mântuire. Deși astăzi nu mai există un sanctuar pământesc, printr-un studiu atent, multe dintre principiile despre sfințire pot fi învățate și aplicate în viața noastră.

Joakim Hjortland

Defeat or Victory? - 2000 years ago, Jesus willed for men and women to follow Him and even today, He is calling each and every one of us to Himself. But when He calls, how do you do say, “Yes Lord, I choose you?“ What does it mean to fully surrender your life to Christ and how does this impact your life moving forward? How do you give up your power, rights, emotions, control and all your words and actions? How do you manage to give Jesus your life completely and let him use you for his purpose? In this workshop, we will discuss what it means to give your life to Christ and once you’ve done that, we will identify the key concepts that you need to keep in mind in order to maintain a healthy relationship with Him.

Înfrângere sau biruință? - În urmă cu 2000 de ani, Isus tânjea ca bărbații și femeile să Îl urmeze și chiar și astăzi, El ne cheamă pe fiecare dintre noi la Sine. Dar când El ne cheamă, cum putem spune: „Da, Doamne, te aleg pe Tine”? Ce înseamnă să îți predai pe deplin viața lui Hristos și ce impact are acest lucru în viața ta? Cum renunți la putere, la drepturi, la emoții, la control și la toate cuvintele și acțiunile tale? Cum poți să Îi predai pe deplin viața lui Isus și să Îl lași să te folosească pentru cauza Sa? La acest seminar vom discuta despre ce înseamnă să îți predai viața lui Hristos, iar după aceea vom identifica conceptele cheie pe care trebuie să le cunoști pentru a menține o relație sănătoasă cu El.

Craig Gooden

Righteousness by Faith - This topic is one of highest importance, In Gospel Workers p. 301 it says "our churches are dying for the want of teaching on the subject of righteousness by faith in Christ, and on kindred truths." What does it mean to be Righteous? What is faith? Is victory over sin possible if yes how if no why not? These are some of the points which will be covered within this immense topic.

Neprihănirea prin credință – Acest subiect are o importanță deosebită. În Slujitorii Evangheliei, la pagina 301, spune: „bisericile noastre mor datorită lipsei de învățătură cu privire la subiectul neprihănirii prin credința în Hristos și cu privire la multe alte adevăruri.” Ce înseamnă a fi neprihănit? Ce este credința? Se poate obține biruința asupra păcatului și dacă da, cum, dacă nu, de ce nu? Acestea sunt doar câteva dintre punctele care vor fi atinse din acest subiect vast.

Adam Hazel

Adam Hazel will be presenting a seminar entitled “Why pretend?”. At the heart of the Christian walk is vulnerability--before God in surrender and sacrifice, and vulnerability in loving and caring for others. It's the key to connection and authenticity. So why do so many of us shy away from it? This seminar will cover common myths about vulnerability, what the Bible has to say about it, and how it can change your life for the better.

Adam Hazel va prezenta un seminar cu titlul „De ce să te mai prefaci?”. În centrul călătoriei creștinului este vulnerabilitatea – înaintea lui Dumnezeu prin predare și sacrificiu și vulnerabilitatea în a iubi și a-ți păsa de ceilalți. Aceasta este cheia spre o legătură reală și spre autenticitate. Și atunci, de ce mulți dintre noi fug de aceasta? În acest seminar vom vorbi despre miturile des întâlnite cu privire la vulnerabilitate, ce are Biblia de spus despre acest subiect și cum îți poate schimba viața în bine.

Norel Iacob

Evangelism - In a society of increasing technology and social media, how do we as SDA Christians engage and interact with/in such a digital world? Is social media a great tool to share our faith, a powerful way to witness to others or a place where we compromise & downplay our values/beliefs?

Evanghelizare - Într-o societate în care tehnologia și social media este tot mai prezentă, cum putem noi, ca adventiști de ziua a șaptea, să interacționăm cu/în această lume digitală? Este social media un instrument uimitor prin care putem să ne împărtășim credința, o metodă puternică de a da mărturie celorlalți sau un loc în care să ne compromitem și să coborâm valorile/crezurile?

Questions?

Please ask them via our Facebook page or through the comments below.