Creștin din dorință, dar fără angajament

Creștin din dorință, dar fără angajament

<img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/United-Kingdom-icon.png"alt="click for English"style=width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Croatia-icon.png"alt="click for Croatian" style="width:64px;border:0;"> <img src="http://icons.iconarchive.com/icons/gosquared/flag/64/Italy-icon.png"alt="click for Italian" style="width:64px;border:0;"> click for Portugueseclick for Romanian click for Russian click for Spanish

Acest articol este al patrulea dintr-o serie intitulată „Capcanele creștinismului”. În această serie diferiți autori vor explica câteva neînțelegeri des întâlnite de cei care sunt creștini sau care doresc să fie creștini. Aceste „capcane” se regăsesc în pasaje din cartea Calea către Hristos unde autoarea expune lupte cu care „mulți” se confruntă. Citatul pentru articolul curent este: „Mulţi îşi pun întrebarea: Cum să mă predau pe mine însumi lui Dumnezeu?” Calea către Hristos*, 47.—Editorul.*

Ai avut vreodată o imagine în mintea ta despre o persoană, ca apoi când ai întâlnit-o să arate altfel decât ți-ai închipuit? De-a lungul anilor am predicat la nivel internațional și am fost așteptat de oameni în aeroporturi din întreaga lume. În mod normal nu apar probleme, deoarece aceștia au văzut poze cu mine ori au vizionat unele din predicile mele TV sau online. Dar s-a întâmplat ca oamenii să aibă o imagine foarte diferită despre mine în mintea lor, prin urmare având alte așteptări în ceea ce privește aspectul meu fizic. Unui cuplu de tineri din Austria li s-a spus că sunt misionar. Fără a mă fi întâlnit vreodată, fără a vedea o poza cu mine, erau încrezători că mă vor putea recunoaște cu uşurinţă între oamenii care sosesc la aeroport. Și-au închipuit un tip bătrân, cu barbă și încălțat cu sandale. În minţile lor tinere, un „adevărat” misionar. Cei care mă cunosc ştiu că așteptările acestor tineri în ceea ce mă privește au fost înșelate.

Când Isus a venit prima dată pe acest pământ, nu a fost recunoscut ca Mesia. Iar aceasta nu pentru că oamenii n-ar fi așteptat sosirea unui Mesia. Toți erau cuprinși de un sentiment de anticipare, naţiunea iudaică așteptând ca făgăduința să fie în sfârșit împlinită. Cu toate acestea, aşteptările lor erau cu mult diferite față de cum arăta El în realitate. Aici nu vorbesc doar despre aspectul fizic, ci, mai important, despre viaţa şi caracterul lui Isus. Conduita şi comportamentul Său nu se potriveau cu imaginea majorității despre Mesia. Ucenicul Ioan punctează succint acest aspect la începutul relatării sale despre viața lui Isus, când spune: „dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.” Ioan 1:10-11. Problema nu era că ei nu ar fi avut o descriere a Lui. Mai târziu Isus a zis: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Ioan 5:39. Ceea ce în ziua de azi numim Vechiului Testament, sunt aceleaşi Scripturi pe care le aveau evreii în zilele în care Isus lucra în mijlocul lor. Ei aveau toate profeţiile, care le ofereau reperele necesare să-L găsească şi să-L recunoască pe Cel promis. Așteptări false i-au împiedicat să-L recunoască pe Isus. Pur şi simplu nu se potrivea cu imaginea lor despre cum ar fi trebuit să fie Mesia. Credeți că ni s-ar putea întâmpla ceva asemănător, nouă ca popor ales al lui Dumnezeu pentru timpul acesta?

Avem fiecare o imagine despre cum este Dumnezeu. Din nefericire, datorită unei înțelegeri greșite, mulți sunt reținuți să se predea în întregime lui Hristos. Realitatea tragică este că există milioane de oameni care doresc să fie creştini, dar în realitate nu au decis niciodată să-L urmeze pe Isus. Acest lucru este descris elocvent în minunata carte intitulată „Calea către Hristos" de Ellen White. La pagina 48 ea scrie: „Mulţi vor fi pierduți sperând și dorind să fie creștini.”
Titlul acestui articol este „Creștin din dorință, dar fără angajament” Predarea totală lui Hristos face diferența între a-ți dori o legătură cu El și a te decide într-adevăr pentru El. Aşteptări false pot împiedica acest lucru. Observă descrierea acestei situații în cartea de mai sus.

„Mulţi îşi pun întrebarea: „Cum să mă predau pe mine însumi lui Dumnezeu?” Doreşti să te predai lui Dumnezeu, dar eşti slab, nu ai destulă putere morală, eşti rob al îndoielilor şi stăpânit de obiceiurile vieţii tale păcătoase. Făgăduinţele şi hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Singur nu-ţi poţi controla şi stăpâni gândurile, impulsurile şi simţămintele. Amintirea făgăduielilor nerespectate şi a angajamentelor neîmplinite slăbeşte încrederea în propria ta sinceritate şi te face să crezi că Dumnezeu nu te poate primi...”—Calea către Hristos, pag. 47.

Îți sună cunoscut? Cred că toți ajungem în această situație din când în când, sau poate că este exact unde te afli acum. Aşteptarea noastră de la Dumnezeu este că El nu ne va accepta și prin urmare nu avem ocazia de a ne preda în întregime Lui. Ne așteptăm ca El să nu ne primească. Şi astfel rămânem doar cu dorința de a intra în legătură cu El, fără a ne decide pentru El. Dar iată continuarea aceluiași citat...

„...dar nu trebuie să deznădăjduieşti. Ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei. Aceasta este puterea care guvernează natura omului, puterea ce ia hotărâri sau care face alegerea. Totul depinde de dreapta lucrare a voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea noastră să ne schimbăm inima şi nici să predăm lui Dumnezeu simţămintele; dar putem alege să-l slujim. Putem să-I dăm voinţa; atunci El va lucra în noi şi voinţa şi înfăptuirea, după buna Sa găsire cu cale. În acest fel, întreaga noastră fiinţă va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos; simţămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El.”—Ibidem.

Totul depinde de folosirea corectă a voinței. Este partea practică a predării. Predarea totală lui Hristos presupune implicit o predare totală a voinţei. El a promis că după aceea va începe să lucreze în noi, iar gândurile noastre vor fi aduse în armonie cu ale Lui. Dacă îi permitem, El va înlătura așteptările false şi ne va deschide ochii să recunoaștem cu adevărat revelaţia caracterului Său descrisă în Scriptură. Acest lucru ne va conduce nu doar la simpla dorință de a fi creștini, ci la angajamentul de a fi creștini!

Daniel Pel este director şi vorbitor al Living Water ministry.